5 marca 2019

Konstrukcje stalowe

Oferujemy w naszych konstrukcjach technologię opartą na wykorzystaniu stalowych ocynkowanych profili zimnogiętych – lekka stal, typu Z,C,S. Znakomicie się ona wpisuje się w ekologiczny i oszczędny charakter promowanej przez EKOLBUD koncepcji budownictwa energooszczędnego. Budowa  obiektów w tej technologii w pełni zadowoli inwestorów z sektora rolnego oraz przemysłu i handlu nie mogących skorzystać z technologii drewnianej.

Stal to nie tylko hale i zbiorniki

Zwykle konstrukcje stalowe kojarzą się głównie z halami oraz zbiornikami. Zapewne sprawia to wielkie zapotrzebowanie na duże powierzchnie użytkowe obiektów bez obecności dodatkowych podpór. Ale stal stosuje się z powodzeniem również w innych dziedzinach budownictwa. Coraz częściej konstrukcje stalowe stosuje się w rolnictwie: wiaty stalowe, stodoły, obory, magazyny na płody rolne, zadaszenia. Konstrukcje ze stali tworzą dziś budynki komercyjne i niekomercyjne, zarówno obiekty użyteczności publicznej jak i te prywatne: obiekty sportowe, hale, hangary, sklepy, markety. Często, zwłaszcza na Północy Europy, czy w Stanach Zjednoczonych, można spotkać domy i domki jednorodzinne w technologii szkieletu stalowego. W Polsce niewiele firm na razie specjalizuje się w wykonywaniu tego typu konstrukcji.

Konstrukcje stalowe można podzielić na różne typy lub rodzaje, co ma pomóc w usystematyzowaniu szerokiego zakresu zastosowania typów konstrukcji, w których materiałem budowlanym jest stal. Łatwość kształtowania elementów, pozwala wykorzystać ją wszędzie tam, gdzie materiały takie jak drewno czy beton mają ograniczone zastosowanie.
Stal jest bowiem znakomitym materiałem budowlanym, konstrukcyjnym o prawie identycznych parametrach wytrzymałościowych na ściskanie i rozciąganie, co jest korzystne w wielu sytuacjach. Zainteresowanie inwestorów oraz wykonawców wzmaga też szybki rozwój nowych technologii wytwarzania elementów stalowych.

Wykorzystanie lekkich kształtowników stalowych ze stali zimnogiętej, pozwala projektanom na znaczną swobodę w zakresie tworzenia koncepcji obiektu. Stanowi również ciekawą alternatywę do tradycyjnie realizowanych obiektów, wykonywanych z użyciem żelbetu, stali, czy kształtowników gorącowalcowanych. Warto też wiedzieć, że im większa kubatura obiektu, im większa masa konstrukcji, tym koszt jej wykonania w technologii stali zimnogietej będzie malał. Wynika to oczywiście z ceny stali.

Jakie są zatem zalety lekkich konstrukcji stalowych?

  1. Kształtowniki ze stali zimnogiętej jako elementy szkieletu projektowanego obiektu uzyskują parametry nośności i wytrzymałości odpowiadające tradycyjnym elementom – kształtownikom gorącowalcowanym.
  2. Zmniejszenie zużycia stali rzędu 30-35% przy spełnieniu warunków nośności i wytrzymałości dla mniejszej masy konstrukcji, a to oznacza obniżenie kosztów, co jest mile widziane przez każdego inwestora.
  3. Oszczędność czasu (nawet około 25%) i pieniędzy wynikająca ze skrócenia czasu montażu konstrukcji oraz braku potrzeby stosowania
    specjalistycznych maszyn i uniknięcia skomplikowanego transportu.
  4. Możliwość uzyskania ciekawych kształtów elementów o nowych parametrach technologicznych oraz geometrycznych, czy estetycznych niemożliwych do osiągnięcia w przypadku profili gorącowalcowanych czy betonu.